Vlada Republike Srbije usvojila je, na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, novu uredbu o dodeli subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine, kojom će ovaj proces biti znatno olakšan i ubrzan.